Društvena odgovornost

Hemofarm Fondacija

Hemofarm Fondacija osnovana je 1993. godine sa ciljem da konkretnim delima, kontinuirano i suštinski, doprinosi razvoju i unapređenju društva.

Fokus u radu Fondacije je na unapređenju zdravlja građana Srbije, kroz jačanje kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije i poboljšanje kvaliteta života u društvenoj zajednici.

Fondacija ulaže i u obrazovanje mladih ljudi, pruža podršku programima koji se bave unapređenjem položaja manjinskih grupa, zaštitom životne sredine, kulturom i sportom.

Podrška zdravstvu

Prioriteti Fondacije su: unapređenje zdravlja građana Srbije, razvoj kulture prevencije bolesti i doniranja organa kroz jačanje partnerstava sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, kliničko-bolničkim centrima, domovima zdravlja, privatnim zdravstvenim ustanovama u zemlji, lekarskim komorama i udruženjima pacijenata.
Prepoznajući neke od gorućih problema u društvu, Hemofarm Fondacija pokrenula je 2014. godine nacionalnu kampanju SVIM SRCEM sa ciljem podrške zdravstvenom sistemu Srbije i unapređenju kvaliteta zdravlja građana Srbije. Tokom ove kampanje, podržano je više od 20 zdravstvenih ustanova širom Srbije medicinskim aparatima i opremom. Osim podrške zdravstvenom sistemu, Fondacija je SVIM SRCEM podržala najbolje studente, projekte koji se odnose na osnaživanje ranjivih i socijalno ugroženih kategorija društva, kao i projekte iz oblasti zaštite životne sredine, kulture i sporta.
Hemofarm Fondacija priključila se, kampanjom SVIM SRCEM, Programu zaveštanja organa Ministarstva zdravlja Republike Srbije - PRODUŽI ŽIVOT, kako bi uticala na povećanje svesti o značaju donorstva u Srbiji. Na Dan kompanije, 1. juna, zaposleni kompanije Hemofarm potpisali su donorske kartice I tako pokazali iskrenu posvećenost zdravlju ljudi.Mladi talenti I obrazovanje

Hemofarm Fondacija kroz svoje akcije motiviše najbolje studente da stiču nova znanja I unapređuju veštine u oblastima medicine I farmacije. Od svog osnivanja, Fondacija je podržala 3.240 najboljih studenata sa uverenjem da su mladi ljudi budući nosioci pozitivnih promena u društvu. Godišnji konkurs za stipendije Hemofarm Fondacije pruža jednaku šansu svima koji su pokazali zavidne rezultate u obrazovanju, a lošijeg su materijalnog I imovinskog stanja.

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu

Hemofarm Fondacija je od svog osnivanja sprovela više od 1.700 aktivnosti kako bi pomogla domove I druge institucije koje brinu o deci bez roditeljskog staranja. Fondacija je samo u toku 2014. godine podržala I inicirala brojne aktivnosti pomažući socijalno ugroženo stanovništvo. Podržavala je aktivnosti udruženja koja rade na poboljšanju socijalnog položaja građana sa posebnim zdravstvenim rizicima, kao I ljude u područjima ugroženim prirodnim nepogodama.
Pomoć Opštini Vršac Razorne poplave koje su pogodile Srbiju nisu mimoišle ni Vršac. Fondacija je I u 2014. godini nastavila sa podrškom opštini Vršac kako bi se sanirala šteta od poplava.

Gerontološki centar Obrenovac Fondacija je donirala 40 bolničkih kreveta za nepokretne I polupokretne korisnike centra.

UNICEF - Dečiji fond Ujedinjenih nacija Fondacija je podržala deo projekta „Prevencija nasilja nad decom – neka dom postane bezbedno I podsticajno okruženje za svu decu“ u cilju podrške promociji pozitivnog roditeljstva.

Podrška kulturi I sportu

Hemofarm Fondacija od svog osnivanja do danas pružila je podršku brojnim projektima sa ciljem umetničke razmene I kulturnog razvoja, razvijanja sportskog I timskog duha I odgovornosti prema sopstvenom zdravlju. U 2014. godini, Fondacija je u okviru kampanje SVIM SRCEM podržala rekonstrukciju pozorišta „Boško Buha“ I bila aktivan učesnik I partner manifestaciji „Beogradski maraton“.

Više informacija o projektima I radu Fondacije možete pogledati na sajtu Hemofarm Fondacija.

Posetite sajt Hemofarm Fondacije
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: