Održivi razvoj

Kada reči postanu dela – društvo postaje bolje mesto za život!

Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovoljenju naših potreba danas, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije učine to isto - sutra. Planetu na kojoj živimo samo smo pozajmili od svojih predaka i treba da je sačuvamo i bolju predamo naslednicima.

Davne 1987. godine Bruntland komisija, pri UN, svoj, sada već istorijski izveštaj o održivom razvoju, nazvala je „Naša zajednička budućnost“. Upravo na ovom tragu „zajedničke budućnosti“, Hemofarm je bazirao svoj pristup poslovanju, kao i odnos kako prema zaposlenima, poslovnim partnerima i korisnicima proizvoda, tako i prema celokupnoj zajednici.

Hemofarm je upravo objavio svoj peti po redu Izveštaj o održivom razvoju, pod nazivom „Kada reči postanu dela“. Izveštaj je urađen u skladu sa GRI (Global Reporting Initiative) G4 metodologijom i prezentuje 87 indikatora koji su obeležili održivi razvoj Hemofarma u 2016. godini. Verifikaciju Izveštaja je uradila nezavisna kuća KPMG, potvrđujući čak 15 indikatora više, nego kada je Hemofarm dobio najvišu A+ ocenu.

„Održivi razvoj nema ustanovljenu i opšte priznatu definiciju. Isto tako, ljudi najčešće ovaj pojam poistovećuju sa zaštitom životne sredine. Za Hemofarm održivi razvoj je siguran put u izvesniju i bolju budućnost. To je odraz naše univerzalne odgovornosti, kako za dostupne resurse, tako i za ljude oko nas. Svojim primerom nastojimo da inspirišemo druge da i oni hrabro krenu putem održivog razvoja.“

dr Ronald Seeliger
generalni direktor
Održivi razvoj je priča o tome kako da budemo bolji u svemu što radimo, da više poštujemo ljude i zajednicu u kojima radimo i živimo, da štedimo resurse i čuvamo životnu sredinu. Kako bismo imali šta da ostavimo generacijama koje dolaze posle nas. Naziv našeg novog Izveštaja – „Kada reči postanu dela“ najbolje ilustruje ono o čemu smo želeli da razgovaramo sa svim našim zainteresovanim stranama. Možda jedan od najvažnijih primera naših dela je i kampanja „Najvažniji poziv u životu“, koja promoviše doniranje organa i predstavlja suštinsku bitku – za održivost života.“

Sanda Savić
direktorka korporativnih poslova I komunikacije
U nastojanju da unapredi sistem kontrole nad uticajima svojih aktivnosti na životnu sredinu, Hemofarm je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001.

Pogledajte Hemofarmovu Politiku bezbednosti I zaštite

Preuzmite PDF


Hemofarm je ponovo oborio rekord u proizvodnji, uz nastavak smanjenja potrošnje električne energije I prirodnog gasa po jedinici gotovog proizvoda. Povećanje broja zaposlenih ispratio je nastavak dvogodišnjeg trenda smanjenja broja povreda na radu. Žene su I dalje u većini na rukovodećim pozicijama, a kompanija je nastavila da pruža jednake šanse svima. Kroz aktivnosti Hemofarm Fondacije, Hemofarm je nastavio da brine za lokalne zajednice u kojima njegovi zaposleni žive I rade… ali, više detalja o svemu ovome saznajte u novom Izveštaju.


Izveštaj o održivom razvoju 2012.Izveštaj o održivom razvoju 2013.Izveštas o održivom razvoju 2014.Izveštaj o održivom razvoju 2015.Izveštaj o održivom razvoju 2016.Izveštaj o održivom razvoju 2017.Preuzmite Hemofarmovu mobilnu aplikaciju o korporativnom održivom razvoju I odgovornom poslovanju, dostupnu na Google Play-u I App Store-u:

Android

iOS

Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: