Proizvodi

Raznovrsna paleta kvalitetnih farmaceutskih proizvoda koja se stalno unapređuje.

U skladu sa potrebama pacijenata i globalnog farmaceutskog tržišta, Hemofarmov bogat portfolio čine lekovi koji se izdaju na lekarski recept (Rx), lekovi za čiju kupovinu nije potreban recept (OTC - „Over the counter“ ili BR) i CHC proizvodi („consumers healthcare“ proizvodi) čiji najveći deo čine dijetetski suplementi (dodaci ishrani).

Prateći faktore rizika, najčešće uzročnike smrtnosti, kao i trend u Srbiji, Hemofarm konstantno nastoji da na najadekvatniji preventivni i/ili terapijski način odgovori potrebama stanovništva, sprečavajući nastanak zdravstvenih tegoba ili ublažavajući simptome narušenog zdravlja.

1 KV - Bolesti srca I krvnih sudova su vodeći uzrok umiranja u Srbiji. Jedan od glavnih zdravstvenih problema je akutni koronarni sindrom koji uključuje infarkt miokarda I nestabilnu anginu pektoris.
2 CNS - U Srbiji je u porastu broj osoba koje boluju od depresije, a lekari predviđaju da će depresija biti druga najčešća bolest u našoj zemlji.
3 Zarazne bolesti - razvoj antibiotika predstavlja jedno od najvećih dostignuća 20. veka koje je produžilo ljudski vek.
4 Metabolizam - u Srbiji 8.6% populacije boluje od dijabetesa, s tim što na svakih 10 osoba sa dijabetesom tipa 2, dolazi jedna sa dijabetesom tipa 1
5 Mišićno - skeletarni sistem - reumatska bolest ima 150 podvrsta, ali najveći broj osoba boluje od reumatoidnog artritisa I osteoartritisa.
6 Respiratorni sistem - u Srbiji puši svaki treći muškarac, ali I svaka treća trudnica I svaki sedmi adolescent
7 Global burden of diseases, injuries and risk factors studz 2010, Institute for Health Metrics and Evaluation, www.healthmetricsandevaluation.org
S. Janković et al, The burden of disease and injurz in Serbia, Eur J Public Health, Vol. 17, No. 1, 80-85

Hemofarm stalno optimizuje I razvija portfolio proizvoda, pokrivajući sledeće farmakoterapijske grupe:

 • A Alimentarni trakt I metabolizam
 • B Krv I krvotvorni organi
 • C Kardiovaskularni sistem
 • D Dermatološki lekovi
 • G Urogenitalni sistem I polni hormoni
 • H Sistemski hormoni bez polnih hormona
 • J Sistemski antiinfektivni lekovi
 • M Mišićno koštani sistem
 • N Centralni nervni sistem
 • R Respiratorni sistem
 • S Čulni organi

 • Permanentnim praćenjem potreba potrošača I predviđanjem kretanja trenda tržišta, Hemofarm uredno optimizuje portfolio, lansirajući proizvode novije generacije, boljih karakteristika, a u skladu sa savremenim svetskim terapeutskim protokolima, odnosno terapijskim kretanjima.
  Hemofarm A.D.
  Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
  tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
  Pratite nas: