Lekovi bez lekarskog recepta

Preparati Hemofarma koji se izdaju bez lekarskog recepta (OTC - Over the Counter), predstavljaju raznovrsnu paletu proizvoda.

Ovi preparati se mogu kupiti bez lekarskog recepta. Obuhvataju proizvode za prevenciju i ublažavanje lakših zdravstvenih tegoba. CHC (Consumer Healthcare) proizvodi obuhvataju dodatke ishrani i predmete opšte upotrebe.

Hemofarmova OTC paleta je na liderskoj poziciji na farmaceutskom tržištu Srbije, sa udelom od 16.8%1 .

Pogledajte paletu Hemofarmovih proizvoda koji se izdaju bez lekarskog recepta.
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: